НАВЧАННЯ > ВИХОВНА РОБОТА

СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ

СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ

Студентське самоврядування – визначається як самостійна громадська діяльність студентів із реалізації функцій управління ЗВО, яка визначається ними і здійснюється у відповідності до мети та завдань, що стоять перед студентськими колективами.

СПРИЯННЯ СТУДЕНТСЬКОМУ САМОВРЯДУВАННЮ

Міністерство освіти і науки зосереджує увагу на питаннях щодо активізації суспільно-значущої діяльності та розвитку учнівського самоврядування в закладах освіти.

Відповідно до статей 28 та 70 Закону України «Про освіту» в закладах освіти функціонують органи учнівського самоврядування, діяльність яких спрямована на створення сприятливих умов повноцінного становлення особистості, її успішної інтеграції у суспільне життя, залучення до участі дітей у державно-громадському управлінні закладом на принципах прозорості і відкритості.

Рекомендуємо формувати пріоритети та стратегічні напрямки у роботі з дітьми та учнівською молоддю, підтримувати соціально-активні програми, ініціативи та проєкти органів учнівського самоврядування; удосконалювати механізми урахування думки дитини під час вирішення питань, що стосуються її життя; забезпечувати ефективну взаємодію між громадськими організаціями та органами державної влади, органами місцевого самоврядування.

НАВЧАННЯ > ВИХОВНА РОБОТА > СПРИЯННЯ РОЗВИТКУ СТУДЕНТСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ | НАСТУПНА