Силабус - навчальна програма дисципліни, яка включає в себе опис навчальної дисципліни, мету та завдання, змістовні модулі та найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії оцінки, список використаної літератури. Це персоніфікована програма викладача для навчання студентів з кожного предмета, що оновлюється на початок кожного навчального року. Розробляється силабус на засадах освітньо-кваліфікаційної характеристики, освітньо-професійної програми підготовки фахівця того чи іншого рівня та відповідного навчального і робочого навчального планів, з врахуванням логічної моделі викладання дисципліни.

Нижче представлені посилання на сторінки силабусів освітніх компонентів відповідно до років вступу здобувачів з метою ознайомлення здобувачів з дисциплінами для набуття компетентностей та програмних результатів навчання за ОПП "Біомедична інженерія" та складання індивідуальної освітньої траєкторії здобувача.