ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Забезпечення освітнього процесу зі спеціальності 163 Біомедична інженерія (БМІ) здійснюється людськими ресурсами, віповідним метеріально-технічним, науково-методичним забезпеченням, базами практик тощо.

ВИКЛАДАЧІ

Успішне розв'язання завдань навчання майбутніх фахівців з вищою освітою, які стикаються з викликами вищої школи, визначено не лише їхніми зусиллями, але й компетентністю викладачів. Велику роль у цьому процесі відіграють їх наукові досягнення, рівень загальної та психологічної культури, а також педагогічна майстерність і професіоналізм.

Відповідно до Закону України "Про вищу освіту", на викладача покладаються важливі та відповідальні обов'язки, серед яких:

Саме виконання цих завдань сприяє успішній підготовці кваліфікованих фахівців, готових до викликів та високих вимог сучасного освітнього середовища.