ПАРТНЕРСТВО

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Міжнародне партнерство в науковій та освітній діяльності є важливою складовою забезпечення якості в Європейському просторі вищої освіти (ЄПВО). Один з ключових принципів Стандартів ЄПВО - забезпечення якості з використанням міжнародного партнерства та взаємної визнаності. Це означає, що університети повинні працювати разом на міжнародному рівні, щоб забезпечити відповідність стандартам вищої освіти і спеціальність 163 "Біомедична інженерія" не є виключенням.

Викладачі та талановита молодь регулярно приймають участь в Міжнародних проєктах та конкурсах студентських наукових робіт за спеціальністю 163 з метою поліпшення інтеграції України в європейський освітньо-науковий простір, розширення міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності, оволодіння сучасними технологіями, реалізації та формування інтелектуального потенціалу.

ЕВРОПЕЙСЬКА ІНТЕГРАЦІЯ

РАМКОВА ПРОГРАМА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СОЮЗУ З ДОСЛІДЖЕНЬ ТА ІНОВАЦІЙ «ГОРИЗОНТ 2020»

Доктор технічних наук, професор Юрій Мегель працює в команді виконавців наукової роботи "Оцінка параметрів молочної та товарної худоби на основі методів машинного навчання і комп'ютерного зору". Реєстраційний номер заявки: К-І-45.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України №1159 від 22 грудня 2022 робота була обрана для фінансування за тематичним напрямом "Технічне і технологічне оновлення та розвиток агропромислового комплексу, органічне виробництво та продовольча безпека".

"ГОРИЗОНТ" 2020 В УКРАЇНІ

EIC PATHFINDER

Викладачі групи забезпечення спеціальності 163 "Біомедична інженерія" приймали участь у вебінарі "Підготовка успішної проєктної пропозиції EIC Pathfinder".

В рамках семінару проводилось обговорення умов активізації участі українських вчених у грантових програмах, залучення молодих вчених до розробки власних інноваційних проєктів, шляхи та види підтримки, необхідної для участі у грантових конкурсах тощо.

Спеціальність 163 "Біомедична інженерія": Участь у вебінарі "Підготовка успішної проєктної пропозиції EIC Pathfinder"

НАШ УНІВЕРСИТЕТ - ПАРТНЕР ПРОГРАМИ DAAD «УКРАЇНА ЦИФРОВА»

Програма фінансування DAAD Ukraine digital підтримує українські вищі навчальні заклади у впровадженні цифрового навчання та допомагає українським студентам продовжувати навчання цифровим способом.

Наші здобувачі разом з викладачами беруть участь у заходах проєкту "HHN-DITO II - Digitally and internationally together in difficult times" 

ВЕБІНАРИ "ГРАНТОВА ДІЯЛЬНІСТЬ" ТА "АКАДЕМІЧНЕ ПИСЬМО"

Хайльброннський університет (Німеччина)

Викладачі та студенти спеціальності 163 Біомедична інженерія відвідали вебінари "Грантова діяльність" та "Академічне письмо" від Хайльброннського університету (Німеччина).

Викладачі та студенти спеціальності 163 Біомедична інженерія на вебінарі "Грантова діяльність" від Хайльброннського університету (Німеччина)
Викладачі та студенти спеціальності 163 Біомедична інженерія на вебінарі "Академічне письмо" від Хайльброннського університету (Німеччина)

ЛЕКЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ГУМАНІТАРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ HANDICAP INTERNATIONAL

Викладачі та студенти спеціальності 163 Біомедична інженерія на лекції Міждународної гуманітарної організації Handicap International

Викладачі та студенти спеціальності 163 Біомедична інженерія на лекції Міждународної гуманітарної організації Handicap International

Представник Чеського університету природничих наук у Празі, професор, доктор філософії Чеського університету природничих наук (Czech University of Life Sciences Prague) Хенек Рубік провів відкриту лекцію для викладачів та здобувачів спеціальності 163 "Біомедична інженерія" (БМІ).

Зустріч пройшла в рамках AgriSciences Platform, що сприяє посиленню міжнародних зв’язків між університетами за допомогою створення міждисциплінарних проектних груп здобувачів ЗВО України та Чехії. Особлива увага приділялась навчанню в магістратурі, академічній доброчесності. Зустріч викладачів та здобувачів спеціальності 163 БМІ факультету енергетики, робототехніки цифрових та комп’ютерних технологій (ФЕРКТ) з представником Чеського університету пройшла у теплій атмосфері спілкування англійською мовою, з метою зміцнення наукового потенціалу і співпраці з Czech Development Agency. 

Анастасія Воловик 
Ігор Тарасенко
Олександра Розакова
Варвара Древіна
ПАРТНЕРСТВО > МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ↓ ДОГОВОРИ^ СПОЧАТКУ