НАВЧАННЯ > БАКАЛАВР > СИЛАБУСИ

СИЛАБУСИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 2022 РОКУ ВСТУПУ 

Спеціальність 163 "Біомедична інженерія": Каталоги та силабуси компонентів загальної, професійної підготовки та для складання індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів 2022 року вступу

🖿 Основні компоненти загальної підготовки

🖿 Основні компоненти професійної підготовки

🖿 Вибіркові компоненти для складання індивідуальної освітньої траєкторії

🖿 1й курс

🗏 Каталог

🗏 ВК32 - Основи кібербезпеки

🗏 ВК37 - Організація бізнесу

🗏 ВК310 - Основи економіки

🗏 ВК311 - Біофізика в тваринництві

🗏 ВК312 - Імідж сучасного спеціаліста

🗏 ВК313 - Технічна механіка і біомеханіка

🗏 ВК314 - Корпоративна культура

🗏 ВК315 - Іноземна мова Англійська (технічна термінологія)

🗏 ВК316 - Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

🗏 ВК317 - Безпека життедіяльності

🖿 2й курс

🗏 Каталог

🗏 ВКЗ257 - 3D Моделювання

🗏 ВКЗ259 - Фізичні основи застосування лазерної техніки

🗏 ВКФ4 - Зберігання біологічних об'єктів за допомогою низьких температур

🗏 ВКФ5 - Штучні органи та системи

🗏 ВКФ6 - Моделювання та аналіз схем в Electronics WorkBench

🗏 ВКФ7 - Основи робототехніки

🗏 ВКФ8 - Технічна біоніка

🗏 ВКФ9 - Прилади контролю фізіологічного стану людини

🗏 ВКФ10 - Іноземна мова за професійним спрямуванням

🗏 ВКФ11 - Сучасні оптичні прилади в медицині