СИЛАБУСИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 2023 РОКУ ВСТУПУ 

Каталоги та силабуси компонентів загальної, професійної підготовки та для складання індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів 2023 року вступу на спеціальність 163 Біомедична інженерія

🖿 Основні компоненти загальної підготовки

🗏 ОКЗП1 Права людини

🗏 ОКЗП2 Іноземна мова

🗏 ОКЗП3 Обчислювальна техніка та програмування

🗏 ОКЗП4 Фізика та біофізика

🗏 ОКЗП5 Українська мова

🗏 ОКЗП6 Вища математика

🗏 ОКЗП7 Охорона праці

🗏 ОКЗП8 Імідж сучасного спеціаліста

🗏 ОКЗП9 Теоретичні основи електротехніки

🗏 ОКЗП10 КВП з основами метрології в БМІ

🗏 ОКЗП11 Ділова іноземна мова

🗏 ОКЗП12 Фізичне виховання

🗏 ОКЗП13 Нарисна геометрія і комп'ютерна графіка

🗏 ОКЗП14 Історія української державності

🗏 ОКЗП15 Психологія та соціологія

🗏 ОКЗП16 Гідравліка та гемодинаміка

🗏 ОКЗП17 Філософія

🖿 Основні компоненти професійної підготовки

🗏 ОКПП1 Вступ до фаху і академічна доброчесність

🗏 ОКПП2 Біосумісні матеріали

🗏 ОКПП3 Проектування баз даних для біооб'єктів

🗏 ОКПП4 Прикладне програмне забезпечення в БМІ

🗏 ОКПП5 Оптимізаційні методи та моделі

🗏 ОКПП6 Моделювання біологічних процесів та систем

🗏 ОКПП7 Системи біомедичної візуалізації біооб'єктів

🗏 ОКПП8 Методи медико-біологічних досліджень

🗏 ОКПП9 Основи теорії біотехнічних систем

🗏 ОКПП10 Електроніка та мікрсхемотехніка

🗏 ОКПП11 Лікувальна техніка на основі лазерних технологій

🗏 ОКПП12 Сертифікація, стандартизація та експлуатація БМА

🗏 ОКПП13 Основи конструювання БМА та основи технології виробництва БМА для біооб'єктів

🗏 ОКПП14 Системи автоматизованого проектування

🗏 ОКПП15-1 Лабораторно-аналітична техніка

🗏 ОКПП15-2 Діагностична, лікувальна техніка

🗏 ОКПП16 Системи біомедичної реабілітації біооб'єктів

🗏 ОКПП17 Проєктування біомедичних приладів та лазерних приладів і установок для лікування біооб'єктів

🖿 Вибіркові компоненти для складання індивідуальної освітньої траєкторії

🖿 1й курс

🗏 Каталог

🗏 ВКЗ2 Кібербезпека в комп’ютерних системах

🗏 ВКЗ7 Основи менеджменту

🗏 ВК310 Основи економіки

🗏 ВКЗ11 Біофізика в тваринництві

🗏 ВКЗ13 Технічна механіка та біомеханіка

🗏 ВКЗ16 Електротехніка, електроніка та мікропроцесорна техніка

🗏 ВКЗ157 Біоетика та фахова термінологія

🗏 ВКЗ158 Анатомія та фізіологія людини

🗏 ВКЗ159 Гігієна праці та санітарія

🗏 ВКЗ160 Опір та міцність матеріалів