ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

АНАЛІТИЧНИЙ ОГЛЯД ОСВІТНІХ ПРОГРАМ

Спеціальність 163 "Біомедична інженерія": Аналітичний огляд освітніх програм зі спеціальності "Біомедична інженерія"

АНАЛІЗ ОСВІТНІХ ПРОФЕСІЙНИХ ТА НАУКОВИХ ПРОГРАМ СВІТОВИХ ТА ВІТЧИЗНЯНИХ УСТАНОВ ТА МОНІТОРИНГ СУЧАСНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ІНОЗЕМНИХ ПРОВІДНИХ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Автор: Косуліна Наталія, д.т.н., проф., гарант ОПП «Біомедична інженерія» спеціальності 163 "Біомедична інженерія"

Біомедична інженерія (БМІ) є мостом між різними інженерними дисциплінами: медичною технікою з одного боку та біологією з іншого. БМІ використовує інженерний підхід, що допомагає вирішувати проблеми біології, природи та охорони здоров'я загалом.

Основні характеристики БМІ - міждисциплінарний характер і високий рівень розвитку та диверсифікація у високоспеціалізованих субдисциплінах.

Потреба у спеціалістах БМІ  в галузі медицини та сектору охорони здоров’я загалом зростає всюди у світі. Відповідно до зростаючого попиту на інженерів БМІ - кількість університетів, що пропонують спеціальності «Біомедична інженерія», також зростає.

Європейське опитування показало, що в даний час понад 300 різних програм Біомедичної інженерії доступні в Європейських університетах.

РЕЙТИНГИ 100 КРАЩИХ ЗВО ЄВРОПИ З ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Розподіл за кількістю закладів вищої освіти Європи з освітніми програмами "Біомедична інженерія"

БРИТАНІЯ: 1, 2, 8, 19, 23, 25-28, 33, 47, 51, 57, 64, 66, 68, 72, 73, 88, 94

НІМЕЧЧИНА: 3, 12, 15-17, 24, 32, 38, 39, 42-44, 56, 58, 65, 69, 71, 75, 92 84, 90, 95, 97

НІДЕРЛАНДИ: 7, 9, 11, 13, 14, 30, 46, 54, 55, 83

ШВЕЙЦАРІЯ: 4, 6, 10, 18, 89, 100

БЕЛЬГІЯ: 5, 22, 82, 87

ШВЕЦІЯ: 20,  31, 34, 41, 62, 74, 86

ПОРТУГАЛІЯ: 21, 70

ІТАЛІЯ: 29, 48, 50, 53, 76, 77, 93, 98

АВСТРІЯ: 35, 36

ДАНІЯ: 37, 61, 67

ІРЛАНДІЯ: 40, 59, 63

ФІНЛЯНДІЯ: 45

ІСПАНІЯ: 60, 91

ФРАНЦІЯ: 78-80

СЛОВЕНІЯ: 81

НОРВЕГІЯ: 85, 96

РОССІЯ: 99

НАЙКРАЩІ ЗВО ЄВРОПИ ЗА РЕЗУЛЬТАМИ ДОСЛІДЖЕНЬ У ГАЛУЗІ БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Для розрахунку рейтингів було використано 1,47 млн. ​​цитувань на публікації з 50,7 тис. наукових статей, зроблених 322 університетами Європи.
https://edurank.org/engineering/bioengineering/eu/

РЕЙТИНГ 100 КРАЩИХ ЗВО СВІТУ З ОСВІТНІМИ ПРОГРАМАМИ "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

США: 1-10, 12, 14-19, 21-28, 31-37, 39-44, 50, 53-54, 60, 63, 67-68, 72, 79-81, 83-85, 99

СИНГАПУР: 11, 51

КИТАЙ: 20, 48-49, 62, 90, 94-97, 100

КАНАДА: 13, 56, 58, 71, 93

ШВЕЙЦАРІЯ: 45, 52, 65, 86

ЯПОНІЯ: 29, 61, 69, 98

НІДЕРЛАНДИ: 55, 59, 66, 73-74 

ТАЙВАНЬ: 64

ПІВДЕННА КОРЕЯ: 46, 76

НІМЕЧЧИНА: 38, 70, 75, 77-78

АВСТРАЛІЯ: 82

БРИТАНІЯ: 57, 89, 91

ІЗРАІЛЬ: 87

БРАЗИЛІЯ: 88

ШВЕЦІЯ: 92

Для розрахунку рейтингів було використано 4,81 млн. цитувань, отриманих з 167 тис. наукових статей, виконаних в 986 університетах світу.
https://edurank.org/engineering/bioengineering/

У більшості університетів програми БМІ виникли в одній із традиційних інженерних галузей, таких як електрична, механічна чи хімічна інженерія. Через це багато програм БМІ зосереджено на кафедрах, напрям яких ближче до основної інженерної галузі.

БМІ програми, отримані шляхом взаємодії електротехніки та медицини, схильні спеціалізуватися на біомедичному приладобудуванні, медичній електроніці, візуалізації та обробкі біомедичних сигналів та зображень.

В результаті проведеного аналізу провідних світових установ щодо програми БМІ встановлено, що значну увагу приділяють проблемам розвитку цифрових систем визначення, інженерії та діагностиці (лікування) параметрів біооб’єктів.

БМІ на основі програм хімічного напрямку орієнтовані на біоматеріали, біохімію, клітинну та тканинну інженерію.

БМІ програми на основі машинобудування, часто спеціалізуються на біомеханіку, біотранспорт.


ТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ЧАЛМЕРСА В ГЕТЕБОРГЕ 

ШВЕЦІЯ

ЛЮБЛЯНСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

СЛОВЕНІЯ

ЧЕСЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ

УНІВЕРСИТЕТ ПЕРДЬЮ У ВЕСТ-ЛАФАЙЄТТІ

ІНДІЯ

ГАРВАРДСЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ

CША

ХАРКІВСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ХПІ»

УКРАЇНА

ХАРКІВСЬКИЙ ІНСТИТУТ РАДІОЕЛЕКТРОНІКИ

УКРАЇНА

НТУ УКРАЇНИ "КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО"

УКРАЇНА

Медична інженерія

Біомедична інженерія

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ЛЬВІВСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

УКРАЇНА

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ «ОДЕСЬКА ПОЛІТЕХНІКА»

УКРАЇНА

ВІННИЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНА

Об’єкт діяльності: розроблення, виробництво, випробування, експлуатація, сервісне обслуговування, ремонт і сертифікація медичної та біологічної техніки, виробів медико-біологічного призначення, імплантів та протезів; одержання і обробка біомедичної інформації, сигналів і зображень; техніко-інформаційне супроводження медичних технологій та систем.

ДЕРЖАВНИЙ БІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

УКРАЇНА

Об’єкт діяльності

процес вивчення виробництва, випробування, експлуатації, надійності, сервісного обслуговування, ремонту і сертифікації медичної техніки, ветеринарної техніки та виробів медико-біологічного призначення; процес обробки біомедичної інформації; техніко-інформаційне супроводження медичних технологій та систем біологічних об’єктів в біомедичній інженерії АПВ.

ПЕРСПЕКТИВНА НАУКОВА ТЕМАТИКА СПЕЦІАЛЬНОСТІ 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ДБТУ

Перший напрямок пов’язано з вивченням тонкої структури біологічних об’єктів експрес-інформаційними методами, включаючи хемілюмінесценцію, діелектричну спектроскопію, ефект Кірліан і інші.

Професор Косуліна Наталія Геннадіївна з 1992 року досліджує вплив низькоенергетичних (інформаційних) електромагнітних полів НВЧ діапазону на агрофітоценози та застосування ЕМП для діагностики тварин і передпосівної обробки насіння зернових культур.

Другий напрямок  пов’язано з дослідженням впливу гіпертонічних розчинів кріопротекторів на електричну провідність ооцитів миші при впливі імпульсного електричного поля зростаючої напруженості (ІЕПЗН), а також дослідження стійкості плазматичних мембран ооцитів миші до дії електричного імпульсу (електропорація та електропробій).

Професор Шигимага Віктор Олександрович з 1980 року досліджує електричні характеристики клітинних мембран на етапах кріоконсервування.

Третій напрямок пов’язано з дослідженням впливу енергії електромагнітних коливань оптичного діапазону на біологічні об’єкти різного рівня організації в сільському господарстві та лазерними технологіями в сільському господарстві та ветеринарії.

Професор Лисиченко Микола Леонідович з 1990 року досліджує вплив оптичного діапазону на біологічні об’єкти.

ПРОФЕСІЙНІ ТА НАУКОВІ ТЕМАТИКИ РОБІТ ЗА СПЕЦІАЛЬНІСТЮ 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

УНІКАЛЬНІСТЬ ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ" СПЕЦІАЛЬНОСТІ 163 ДЕРЖАВНОГО БІОТЕХНОЛОГІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

полягає в поєднанні аграрної, технічної та ветеринарної складових університету, а також поєднанні електротехніки, електромеханіки, робототехніки (спеціалізація кафедри ЕРБМІЕ) з біомедициною, що обумовлює акцент на ОК, які пов’язані з інженерним сервісом біомедичних приладів (медична електроніка, схемотехніка, метрологія, стандартизація, сертифікація, проектування, візуалізація, медична робототехніка, медична біоніка та інше) та орієнтованістю на сектор агропромислового виробництва.