ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Огляд деякого рекомендованого програмного забезпечення для навчання та наукових досліджень по спеціальності 163 Біомедична інженерія

ДОСТУПНЕ ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ НАВЧАННЯ ТА НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕННЬ

Аналоги платних продуктів для математичних розрахунків, візуалізації даних, побудови симуляцій

SciLab

Пакет програм для проведення широкого кола чисельних обчислень, що має потужне відкрите середовище для інженерних і наукових розрахунків.

https://www.scilab.org

Програмні інструменти застосовуються для візуалізації, моделювання та інтерполяції, диференціальних рівнянь та математичної статистики. Розрахунки здійснюються як для елементарних, так і великої кількості спеціальних функцій (Бесселя, Неймана, інтегральні функції), є потужні засоби роботи з матрицями, поліномами (у тому числі і символьними), чисельними обчислень (наприклад, чисельного інтегрування) і розв’язання задач лінійної алгебри, оптимізації і симуляції, розширені статистичні функції, а також засіб для роботи з 2D і 3D графікою та анімацією. Середовище комп’ютерної математики SciLab має схожу на MATLAB мову і набір функцій для математичних, інженерних і наукових чисельних розрахунків.

До складу пакету SciLab також входить Scicos – програмний інструмент для редагування блокових діаграм і симуляції (надбудова над ним Xcos є аналогом пакету Simulink у MATLAB), що синтезує математичні моделі в галузі механіки, гідравліки, електроніки та електромеханіки. SciLab підтримується виконання сценаріїв, написаних для MATLAB. У складі системи є утиліта, що дозволяє конвертувати документи MATLAB у SciLab. Є можливість спільної роботи SciLab з програмою LabVIEW.

LabPlot

Безкоштовне програмне забезпечення для інтерактивного створення наукових графіків, візуалізації та аналізу даних із відкритим вихідним кодом на  «С» та «С++» для робочого столу KDE. LabPlot схожий на Origin (аналог MATLAB) і може імпортувати файли даних Origin.

https://labplot.kde.org/

LabPlot забезпечує простий спосіб створення, керування та редагування графіків. Діаграми можна експортувати в декілька форматів піксельної та векторної графіки. 2-D та 3-D графіки відображаються на «робочому аркуші» читанням файлів даних або електронних таблиць. ПЗ характеризується високоякісною візуалізацією даних, простим в користуванні, надійним аналізом даних і статистикою (без кодування), імпорт і експорт даних у/з різні формати, доступністю - Windows, MacOS, Linux і FreeBSD.

Наразі робота з вихідним кодом LabPlot здійснюється за допомогою веб-сервісу для розміщення та спільної розробки ІТ-проектів – GitHub

SAGEMATH

Математичне програмне забезпечення для вивчення прикладної математики, застосування в дослідницьких роботах, інженерії та науці. Ця програмна охоплює багато аспектів математики в різних сферах - алгебру, геометрію, комбінаторику, чисельний аналіз, теорію графів, теорію чисел, теорію груп, криптографію, обчислення та статистику.

https://www.sagemath.org/Безоплатне використання

Однією з основних цілей SageMath є створення доступної, безкоштовної альтернативи таким пакетам математичного ПЗ, як Maple, Matematica, Magma, MATLAB, PARI, GAP, Singular, Maxima, KASH.

При створенні SageMath було об’єднано кращі математичні програмні продукти із відкритим вихідним кодом, такі як NumPy, SciPy, Matplotlib, Sympy, Maxima, GAP, FLINT, R тощо. Пакет передбачає роботу з інтерактивним середовищем розробки (IDE) мови Python. Робота з вихідним кодом SageMath через GitHub (https://github.com/sagemath)

ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНОГО СПРЯМУВАННЯ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 163 «БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ» 

Аналізуйте дані, розробляйте алгоритми та створюйте математичні моделі 

Виконуйте моделювання, створюйте код, а також тестуйте та перевіряйте вбудовані системи 

https://www.mathworks.com/Платне використання, 30-денна пробна версія, академічні ліцензії

Математичне програмне забезпечення, яке поєднує в собі найпотужніший у світі математичний механізм з інтерфейсом, який надзвичайно спрощує аналіз, дослідження, візуалізацію та вирішення математичних задач

https://www.maplesoft.com/Платне використання, 15-денна пробна версія, академічні ліцензії, знижки для студентів

Програмний комплекс САПР для автоматизації робіт промислового підприємства на етапах конструкторської та технологічної підготовки виробництва. Забезпечує розробку виробів будь-якого ступеня складності та призначення 

https://www.solidworks.com/ru/Платне використання, безкоштовна пробна версія, знижки для студентів

AUTOCAD

Дво- та тривимірна система автоматизованого проектування та креслення

AUTOCAD ELECTRICAL

Функції електричного дизайну, які допомагають створювати, змінювати та документувати системи електричного керування

INVENTOR

Професійні інструменти проектування та розробки продуктів для тривимірного механічного проектування, моделювання, візуалізації та документування

3DS MAX

Програмне забезпечення для 3D-моделювання, анімації та візуалізації, для візуалізації дизайну

https://www.autodesk.com/Платне використання, безкоштовна пробна версія, безкоштовний однорічний доступ студентам та викладачам

NI Multisim

Програма для створення електронних схем та моделювання, яка є частиною набору програм для проектування схем, поряд із NI Ultiboard

NI Ultiboard

Це програмний комплекс для розробки та підготовки до виробництва друкованих плат 

 [ДОПОВНЮЄТЬСЯ]

 средой разработки программного под аппаратно-программную платформу Arduino как "Arduino IDE".


Arduino IDE - интегрированная среда разработки для Windows, MacOS и Linux, разработанная на Си и C ++, предназначенная для создания и загрузки программ на Arduino-совместимые платы, а также на платы других производителей.


Данное программное обеспечение является лицензионным и бесплатным.


Адрес ссылки на скачивания данной IDE: https://www.arduino.cc/en/software

"Android Studio" - это интегрированная среда разработки с помощью которой разработчикам становятся доступны инструменты для создания приложений на платформе Android OS.

Данное программное обеспечение является лицензионным и бесплатным.

Адрес ссылки на скачивания данной IDE: https://developer.android.com/studio

Visual Studio Community 2022 - это лучшая комплексная среда IDE для разработчиков .NET и C++ в Windows. Полноценный набор инструментов и функций для улучшения и усовершенствования каждого этапа разработки программного обеспечения.

Visual Studio Code - это автономный редактор исходного кода, работающий в Windows, macOS и Linux. Лучший выбор для JavaScript и веб-разработчиков, с расширениями, поддерживающими любые языки программирования.

Blender - это профессиональное свободное и открытое программное обеспечение для создания трёхмерной компьютерной графики, включающее в себя средства моделирования, скульптинга, анимации, симуляции, рендеринга, постобработки и монтажа видео со звуком, компоновки с помощью «узлов», а также создания 2D-анимаций.

Ссылка на скачивание: https://www.blender.org/download/

Для дополнения ПО образовательных компонент нашей специальности, можно включить среду разработки и платформу исполнения программ на языке G "LabView".

Она очень многофункциональна, но мы её смогли бы использовать для создания виртуальных лабораторных работ.

Сам "LabView", который я предлагаю использовать - не лицензионный.

 добавить программный пакет для статистического анализа "Statistica".

"Ansys Electronics Desktop Student " (Срок действия лицензии - возобновляемая на 12 месяцев).

Он содержит много разных программ, включая те, которые моделируют: электрические, магнитные, электромагнитные поля. Моделирование выполняется в 2D и 3D виде. Объекты - технические устройства. Это ВЧ и НЧ передатчики, электрические машины и трансформаторы, другие устройства.

Ссылка на скачивание: https://www.ansys.com/academic/students/ansys-electronics-desktop-student

Так же на сайте этой кампании приведено большое количество образовательных курсов, есть и по электротехнической направленности. 

Ссылка на образовательные ресурсы: https://www.ansys.com/academic

Proteus Design Suite - пакет программ для автоматизированного проектирования электронных схем.