СОРОКІН МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ

Т.В.О. ДЕКАНА ФЕРКТ, КАНДИДАТ ТЕХНІЧНИХ НАУК, ДОЦЕНТ

Факультет енергетики, робототехніки та комп'ютерних технологій (ФЕРКТ).

Кафедра електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки (ЕРБМІЕ).

Місто Харків, вул. Різдвяна, 19, кабінет 207.

Електронна пошта: sorokin.ekt@btu.kharkov.ua

🖿 тека

> ВЕБ-ПРОФІЛІ

> Професійна активність

> Підвищення кваліфікації

> Сертифікати

> Нагороди

ОСВІТА

2005 р. – закінчив ХДТУСГ та отримав диплом магістра з відзнакою.

2011 р. – захистив кандидатську дисертацію та отримав науковий ступень кандидата технічних наук.

2014 р. – присвоєно вчене звання доцента кафедри автоматизованих електромеханічних систем.

КАР’ЄРА

2005-2009 рр. працював на посаді асистента кафедри застосування електричної енергії в сільському господарстві.

2009-2011 рр. навчався в очній аспірантурі Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка.

2011-2012 рр. працював на посаді доцента кафедри технотроніки і теоретичної електротехніки.

2012-2016 рр. працював на посаді доцента кафедри автоматизованих електромеханічних систем.

2016-2021 рр. – завідувач кафедри автоматизованих електромеханічних систем.

З 1 вересня 2021 року доцент кафедри електромеханіки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки.

З 2022 року т.в.о.декана факультету енергетики, робототехніки та комп’ютерних технологій

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ

Навчальні курси: «Електричні машини», «Електричні машини автоматизованих систем», «Автоматизовані електромеханічні системи», «Технологічні процеси виробництва», «3D моделювання»

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Кандидат технічних наук (спеціальність 05.11.17 Медичні та біологічні прилади та системи).

Коло наукових інтересів:

Методи та технічні засобі оцінки експлуатаційних показників електричних машин, автоматизація систем електроприводу, сучасні системи керування електрообладнанням, моделювання та програмування промислових технічних засобів. 

НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ

Опубліковано більше ніж 60 наукових праць, в тому числі статті, що індексуються в наукометричних базах Scopus та WebofScience – 1, навчальні посібники – 3. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

Держбюджетна НДР: «Розробка електротехнічних систем з використанням лазерного випромінювання в технологічних процесах установок гідропоніки» (№ДР 0118U003308, 2018-2022рр.) 

УЧАСТЬ В РОБОТІ РЕДКОЛЕГІЙ ФАХОВИХ НАУКОВИХ ВИДАНЬ УКРАЇНИ

«Вісник ХНТУСГ: технічні науки» (до 2020 р.) 

2014 – диплом автомобільної федерації України.

Грамота Голови Харківської профспілки працівників агропромислового комплексу (2018 р.)