ПРО СПЕЦІАЛЬНІСТЬ

ГАЛУЗЬ ЗНАНЬ 16 "ХІМІЧНА ІНЖЕНЕРІЯ ТА БІОІНЖЕНЕРІЯ"

ПРОЄКТ НОВОГО ПЕРЕЛІКУ ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ

Міністерство освіти і науки України підготувало для громадського обговорення проєкт постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти».

Таблиці відповідності нових назв

НАША ПОЗИЦІЯ ПО ПРОЄКТУ ЩОДО СПЕЦІАЛЬНОСТІ 163 "БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ"

Доброго Дня, Шановні колеги.

Дозвольте висловити думку не тільки мою, як гаранта ОП «Біомедична інженерія», а також робочої групи та групи забезпечення спеціальності 163 Біомедична інженерія Державного біотехнологічного університету на проєкт нового переліку галузей знань і спеціальностей.

Ми категорично проти об’єднання спеціальностей 162 «Біотехнологія» та 163 «Біомедична інженерія» в одну спеціальність, так як біомедична інженерія ­- це наука саме про техніку, проектування техніки, сервіс техніки та все що пов’язано з інжинірингом приладів та апаратів для людини або тварини, і характеризується більш високим системним підходом при використанні живої природи, на відміну від прямого маніпулювання біологічними матеріалами в біотехнології.

В оману може вводити схожість назв, але якщо ми уважно прочитаємо стандарт Біомедичної інженерії, то ми не знайдемо жодного слова «технологія».

В назві «Біомедична інженерія» ключове слово ІНЖЕНЕРІЯ на відміну від «Біотехнологія», де мова про ТЕХНОЛОГІЮ. Тобто об’єднувати спеціальність «Біомедична інженерія» та «Біотехнологія» за лінгвістичною схожістю (однаковою приставкою «біо») ПОМИЛКА. Будь ласка, проаналізуйте спеціальності та Освітні програми «Біомедична інженерія» провідних зарубіжних ВНЗ та ЗВО України - вони викладаються на технічних факультетах, а не на технологічних (https://163.elektrofak.site/specialty/analytics).

Біомедична інженерія зосереджена на кафедрах (факультетах), напрям яких ближче до основних інженерних галузей, таких як електрична або механічна.

Просимо прийняти до уваги не лише нашу думку, а й провідні світові погляди з даного питання.


Гарант ОПП та ОНП  д.т.н., проф. кафедри електротехніки, робототехніки, біомедичної інженерії та електротехніки Косуліна Наталія Геннадіївна

ЛИСТ ВІД ГО "ВСЕУКРАЇНСЬКА АСОЦІАЦІЯ БІОМЕДИЧНИХ ІНЖЕНЕРІВ І ТЕХНОЛОГІВ" МІНІСТРУ ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Голова Всеукраїнської асоціації біомедичних інженерів і технологів оприлюднив лист №11-08 від 22.08.2023 до Міністра освіти та науки України в якому запропоновані зміни щодо «Проєкту нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та фахової передвищої освіти» (опублікований для громадського обговорення 08 серпня 2023 року о 13:05).

№11-08 від 22.08.2023

Щодо громадського обговорення «Проєкту нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та фахової передвищої освіти» (опублікований  08 серпня 2023 року о 13:05)

Міністру освіти і науки України

Прошу Вас ввести зміни на користь вітчизняної науки і освіти у розміщеному для громадського обговорення «Проєкті нового переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та фахової передвищої освіти» (опублікований  08 серпня 2023 року о 13:05).

На розсуд і переконання мене, членів підкомісії 163 «Біомедична інженерія» НМК №8 «Інженерія» МОН України, відомих мені ректорів і деканів та їх трудових колективів національних технічних університетів, директорів державних лікувальних закладів та медико-біологічних НДІ,  окремих академіків НАН та НАМН України,  представників бізнесу, новий проєкт переліку спеціальностей вищої освіти знищує спеціальність 163 «Біомедична інженерія», об’єднавши її в одну спеціальність з біотехнологією і біоінженерією.

Таке об’єднання неможливо реалізувати, тому що предмет і об’єкт професійної діяльності біотехнологів і біомедичних інженерів принципово відрізняються.

Біотехнологія використовує живі організми і біологічні процеси у виробництві, біоінженерія змінює і вдосконалює біологічні об’єкти переважно для потреб промисловості.

Біомедична інженерія об'єднує фізику, математику, інформаційні технології і науки про життя з інженерними принципами, для вивчення фундаментальних  прикладних проблем біології, медицини і системи охорони здоров’я для покращення здоров’я та якості життя, шляхом розробки медичної техніки і матеріалів, протезів і штучних органів, інформаційних підходів і технологій управління для профілактики, діагностики та лікування, надання медичної допомоги, догляду за пацієнтами та їх реабілітації. Особливо наголошуємо, це вкрай важливо для створення медико- інженерних засобів і методів, систем та приладів для діагностування, лікування та реабілітації військових у воєнний та післявоєнний періоди.  

Завдяки активному сприянню МОН впродовж 20 років, біомедична інженерія відіграє провідну роль в системі вітчизняної освіти та науки. Програми підготовки акредитовані в 16 ЗВО України. 14 років працює підкомісія 163 «Біомедична інженерія» НМК №8 МОН України (Наказ № 150 від 26.02.2010, №582 від 29.04.2019). Затверджені стандарти всіх рівнів підготовки біомедичних інженерів. Понад 10 років за цими програмами навчаються також іноземні студенти. Професія 2149.2 «Інженер біомедичний» внесена до «Національного класифікатора України ДК 003:2010» (Наказ Мінекономіки № 1361 від 18.11.2014), а також до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється вища освіта (Постановою КМУ №266 від 29 квітня 2015 р. № 266). Відбувається міжнародна співпраця з університетами Європи, Азії, Північної Америки.

Виключення біомедичної інженерії з переліку галузей знань і спеціальностей, після 20 років її успішного становлення,  вважаємо помилковим рішенням, яке завдасть нищівної шкоди системі освіти, охороні здоров’я і медичній промисловості, різним сферам економіки і соціальної політики.

Біомедична інженерія є стратегічним напрямком економіки і соціальної політики ЄС. Знищення спеціальності 163 «Біомедична інженерія» і пов’язаних  з нею секторів економіки, унеможливить дотримання визначеного  Президентом та Урядом, Верховною Радою України стратегічного курсу – увійти до складу ЄС, унеможливить виконання зобов’язань щодо дотримання і впровадження в нас європейських та світових стандартів, використання освітнього і наукового потенціалу нашої країни на користь власного народу та у співдружності країн ЄС.

Безпосередньо прошу звернути увагу і позитивно вирішити такі пропозиції, які у порівнянні показано в таблиці до версії проєкту, а також на обґрунтування цих змін:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ (G - Інжиніринг, виробництво та будівництво): G21 Біомедична інженерія

ВІДПОВІДНІ СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ:

*Коди вказані відповідно до класифікації ISCDE-F 2013

Обґрунтування пропонованих змін:

1. Рада Європи визнала біомедичну інженерію стратегічним напрямком розвитку економіки і соціальної політики ЕС, як окрему спеціальність. 

2.2. Біомедична інженерія — це міждисциплінарна наука, що базується на медицині, біології та інженерії. Це є основоположним для різноманітних високо інноваційних технологій і продуктів або процесів у секторі охорони здоров’я. Біомедичну інженерію слід розуміти як окрему дисципліну для кращого використання ресурсів і повної реалізації відповідних можливостей. Тому важливо, щоб ЄС визнав повний потенціал біомедичної інженерії та, отже, сприяв спільним дослідженням у цій галузі. Саме так було визначено біомедичну інженерію на експертному семінарі з питань біомедичної інженерії, який відбувся в Європейському парламенті 27 березня 2012 року.

2.3. Біомедична інженерія, або медична та біологічна інженерія, охоплює такі галузі, як біомедична електроніка, біомехатроніка, біоінструменти, біоматеріали, біомеханіка, біоніка, клітинна, тканинна та генетична інженерія, клінічна інженерія, діагностична та медична візуалізація, ортопедична інженерія, реабілітаційна інженерія, системна фізіологія, біонанотехнології та нейроінженерія.

2.4. «Біомедична інженерія є ключовим сектором європейської конкурентоспроможності» Opinion of the European Economic and Social Committee on Promoting the European single market combining biomedical engineering with the medical and care services industry (2015/C 291/07) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4419&from=HU).

Біомедична інженерія – це окрема професія, яка має свій класифікаційний номер 2149.2 «Інженер біомедичний» у «Національному класифікаторі професій України ДК 003:2010» (Наказ Мінекономіки № 1361 від 18.11.2014). Цей номер ідентичний номенклатурі Міжнародної Організації Праці (у Європі) : ISCO 08 Code 2149 Title EN. «…До цієї групи належать, наприклад, ті, хто проводить дослідження, консультує або розробляє інженерні процедури та рішення щодо безпеки на робочому місці, біомедична інженерія; оптика; матеріали; …» (та інші види інженерної діяльності)

У США код в класифікаторі професій інший: 17-23100, але предмет і об’єкт діяльності є міжнародним формулюванням: «Застосування знань з техніки, біології, хімії, інформатики та біомеханічних принципів для проектування, розробки та оцінки біологічних, сільськогосподарських і медичних систем і продуктів, таких як штучні органи, протези, інструменти, медичні інформаційні системи та управління охороною здоров'я та системи надання допомоги» (https://www.onetonline.org/link/summary/17-2031.00).

Таке визначення діяльності біомедичної інженерії розповсюджується і на спеціальність вищої освіти, якій в  Класифікаторі  навчальних програм (CIP) США присвоєно код 14.051

2. Визначення спеціальності вищої освіти «біомедична інженерія» у Європі, та уточнене формулювання Всесвітньої організації охорони здоров’я пояснює включення нами в таблицю відповідних галузей знань (курсивом виділені  коментарі підкомісії стосовно відповідності  біомедичної інженерії галузям знань):

Біомедична інженерія об'єднує фізику, математику і науки про життя з інженерними принципами, для вивчення фундаментальних  прикладних проблем біології, медицини і системи охорони здоров’я для покращення здоров’я та якості життя, шляхом розробки медичної техніки (0788 міждисциплінарні програми і кваліфікації, які охоплюють інженерію, конструювання і  виробництво) і матеріалів, протезів і штучних органів (0988, Inter-disciplinary programmes and qualifications involving health and welfare), інформаційних підходів і технологій управління (0588 які об’єднують природничі науки, математику і статистику), міждисциплінарних програми і кваліфікацій для профілактики, діагностики та лікування (0914 Технології діагностики і лікування), надання медичної допомоги, догляду за пацієнтами та їх реабілітації.

Уточнене визначення біомедичної інженерії Всесвітньою організацією охорони здоров’я:

Біомедична інженерія є однією з нещодавно визнаних дисциплін у практиці інженерії. Це сфера практики, яка об’єднує багато, якщо не всі класичні галузі інженерії разом (0788, міждисциплінарні програми і кваліфікації, які охоплюють інженерію, конструювання і  виробництво), щоб допомогти в кращому розумінню фізіології і структур людського тіла, а також для підтримки знань клінічних професіоналів у профілактиці, діагностиці та лікуванні захворювань (0914, Технології діагностики і лікування) та модифікації або доповненні анатомії тіла з новими приладами та клінічними послугами. Біомедична інженерія вважається професією, відповідальною за інновації, дослідження та розробки, проектування, вибір, управління (0588, міждисциплінарні програми і кваліфікації, які об’єднують природничі науки, математику і статистику) та безпечне використання всіх типів виробів медичного призначення, у тому числі одноразового та багаторазового медичного обладнання, протезування, імплантованих та біонічних пристроїв  (0988, Міждисциплінарні програми і кваліфікації які стосуються здоров’я і якості життя) (https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/255261/9789241565479-eng.pdf).

Внесення до запропонованого нами варіанту таблиці галузей знань: (0914, Технології діагностики і лікування) та ( 0988, Міждисциплінарні програми і кваліфікації які стосуються здоров’я і якості життя ) основане на висновках  Комітету ЄС з економіки і соціальної політики: 

1. Висновки та рекомендації (Комітету ЄС з економіки і соціальної політики):   

1.1. Біомедична інженерія — це не просто частина сучасної медицини. Сучасна медицина досягає важливих успіхів переважно завдяки використанню продуктів біомедичної інженерії.

1.2. Галузь біомедичної інженерії ставатиме все більш важливою завдяки технологічному розвитку та потенціалу нових методів для покращення догляду та реабілітації, що стане великим кроком вперед у сфері охорони здоров’я та покращення якості життя. Звичайно, це не єдина галузь, яка тут актуальна, але вона стає все більш важливою.

1.4. Для здорового та добре обслуговуваного населення у 21-му столітті нам потрібні системні інженерні підходи, які адаптують практику догляду відповідно до мінливих потреб та інтегрують місцеві, регіональні, національні та глобальні ІТ-мережі охорони здоров’я.

1.5. Доступ до медичних послуг і послуг з догляду слід вважати основним правом. EESC підкреслює важливість тісного залучення потенційних користувачів продуктів біомедичної інженерії — зокрема, пацієнтів та їхніх сімей, а також медичного персоналу та медперсоналу — до процесів прийняття рішень, щоб разом із експертами з біомедичної інженерії визначити напрямок досліджень біомедичної інженерії та наступного дизайну продуктів і послуг таким чином, щоб вони відповідали реальним потребам і перевагам, ними можна було легко керувати і, таким чином, краще служити своїй меті. Також необхідно враховувати питання доступності, безпеки, можливої залежності та захисту даних.

1.6. Необхідно сприяти доступу до біомедичних методів і супутніх послуг, особливо в країнах із значним дефіцитом у цих сферах. Хоча певне фінансування вже було виділено на заходи охорони здоров’я, пов’язані зі старінням, електронну охорону здоров’я, зміцнення здоров’я та навчання, ми наполегливо рекомендуємо збільшити використання структурних фондів у сфері благополуччя, пов’язаного зі здоров’ям.

1.7. Створення єдиного ринку, що об’єднує біомедичну інженерію з медичною індустрією та галуззю послуг з догляду, у поєднанні з ІТ та системними підходами до інформатики охорони здоров’я, включаючи отримання, управління та використання інформації в галузі охорони здоров’я та телемедицини, матиме величезні переваги для Європейського Союзу та значно підвищити якість та ефективність медичного обслуговування для всіх.»

1.9. "... забезпечення постійної підтримки питань охорони здоров'я в системі освіти та в науково-інноваційній діяльності ..." Opinion of the European Economic and Social Committee on Promoting the European single market combining biomedical engineering with the medical and care services industry (2015/C 291/07) (https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014IE4419&from=HU).

Важливим прецедентом є той факт що у Великій Британії, Іспанії, Туреччині галузь знань: 0914 «Технології діагностики і лікування» - віднесені також до освітніх програм біомедичних інженерів  «Еразмус+»

3. Понад 50 років «біомедична інженерія» є окремою спеціальністю в системі вищої освіти Європи. Створення і розвиток цієї спеціальності в системі вищої освіти відповідає світовим тенденціям і є необхідною умовою сталого розвитку економіки і соціальної політики України.

У Європі «Відбувається стрімке зростання галузі з кількістю пропонованих програм магістратури та докторантури, яка приблизно подвоюється кожні 10 років. Згідно з нашими даними, сьогодні в Європі 182 університети пропонують 344 освітні програми Біомедичної інженерії, з яких 115 є бакалаврськими, що пропонують ступінь бакалавра, і 229 програм післядипломної освіти, 175 з яких пропонують ступінь магістра та 54 ступені доктора філософії. Програм клінічної інженерії ще менше десяти, але їх кількість зростає. Підсумовуючи, освіта біомедичних інженерів набуває провідної ролі в інженерних дослідженнях майже скрізь у Європі. однак, гармонізація досліджень необхідна для просування професії БМІ/ЄС. Це має стати результатом широкого визнання консенсусної угоди щодо загальної основної навчальної програми, яка сприятиме світовому відкриттю ринку праці БMІ шляхом взаємного визнання набутих компетенцій.» (станом на 20.11.2020 р.)  (https://link.springer.com/.../10.1007/978-3-030-64610-3_24)

Стрімке зростання освіти біомедичних інженерів, це загальносвітова тенденція, пов’язана з переходом до шостого технологічного укладу, головним трендом якого є науки про життя.

4. Резолюція спільного засіданні Ради Асоціації і Підкомісії 163 «біомедична інженерія» НМК №8 МОН України, протокол №11 від 22.08.2023:

ВГО «Всеукраїнська асоціація біомедичних інженерів і технологів», яка об’єднує колективи факультетів і кафедр провідних ЗВО України, де акредитовані програми навчання спеціальності 163  «Біомедична інженерія», розглянула  рішення Підкомісії 163 «Біомедична інженерія» НМК № 8  і затвердила наступну резолюцію:

1. Підтримати рішення Підкомісії 163 «Біомедична інженерія» НМК № 8 про внесення до нового ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти,   спеціальність «Біомедична інженерія» з усіма запропонованими підкомісією галузями знань і з рівнями освіти: бакалавр, магістр, доктор філософії;

2. Рекомендувати МОН України зберегти в системі вищої освіти України спеціальність «Біомедична інженерія» під окремим кодом G 21 в галузі знань «Інжиніринг, виробництво та будівництво»;

3. Рекомендувати МОН України ввести  до нового  ПЕРЕЛІКУ галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, фрагмент таблиці галузей знань і спеціальностей, в редакції, запропонованій Підкомісією 163 «Біомедична інженерія» НМК 8 МОН України.

4. Надавати всіляку підтримку МОН України у подальшому розвитку науки і освіти в галузі біомедичної інженерії на користь економічного і соціального розвитку України.

Президент ГО "Асоціація біомедичних інженерів і технологів"