НАВЧАННЯ

НЕФОРМАЛЬНА ТА ІНФОРМАЛЬНА ОСВІТА

Здобувачам спеціальності 163 Біомедична інженерія пропонується брати участь у додаткових курсах на різноманітних освітніх платформах, які дають їм можливість отримання кредитів у якості змішаного чи додаткового навчання, а також отримати додаткові бали з навчальної дисципліни.

Викладачі спеціальності 163 Біомедична інженерія використовують можливості інтеграції курсів на запропонованих платформах у свої основні навчальні програми, зокрема пропонують студентам визначені курси з каталогів або вільний вибір онлайн курсів, які доповнюють навчальну програму з дисципліни, самими студентами.

Завдяки запропонованим інструментам наші викладачі можуть експериментувати з дистанційним навчанням та публікувати власні заняття, курси, оцінки та практичні проекти, доступні для студентів та випускників. Також використовуються можливості для наповнення змісту програм, оцінювання та виконання практичних проектів.

Зокрема викладачі спеціальності 163 Біомедична інженерія використовують курси на освітніх платформах наступними шляхами:

ОСВІТНІ ОНЛАЙН ПЛАТФОРМИ

Ми підготували огляд деяких освітніх онлайн платформ та навчальних курсів, де здобувачі, а також викладачі спеціальності 163 Біомедична інженерія зможуть вибрати зручні для себе можливості здійснювати неформальну/інформальну освіту. 

РЕЗУЛЬТАТИ НЕФОРМАЛЬНОЇ/ІНФОРМАЛЬНОЇ ОСВІТИ

Навчання на якісних освітніх курсах від сторонніх розробників не лише значно доповнює рівні компетенцій здобувачів, а й формує гармонійно розвинуту особистість з широким світоглядом, конкурентну, впевнену в своїх можливостях, з актуальними знаннями в різних сферах діяльності. Отримані сертифікати, що підтверджують проходження курсів, в подальшому можуть бути корисними при працевлаштуванні і можуть сприяти швидкому кар'єрному зростанню. Ознайомитися з отриманими нашими викладачами і здобувачами сертифікатами можна на сторінці досягнень.