КАВАЛІФІКАЦІЙНА АТЕСТАЦІЯ

НАВЧАННЯ > БАКАЛАВР > АТЕСТАЦІЯ

Атестація здобувачів вищої освіти ступеня «Бакалавр» за освітньою-професійною програмою «Біомедична інженерія» зі спеціальності 163 "Біомедична інженерія" проводиться у формі захисту кваліфікаційної роботи або державного іспиту та завершується видачою документа встановленого зразка про присудження ступеня бакалавра з присвоєнням кваліфікації: бакалавр з біомедичної інженерії галузі знань «Хімічна біоінженерія».

Атестація здобувачів здійснюється відкрито та публічно.

Наведені методичні вказівки включають тестові питання з основних освітніх компонентів, які вивчаються за ОПП першого (бакалаврського) рівня. Робота над питаннями тестів, що розглядаються в методичних вказівках, формує компетентності, які повинні мати студенти-бакалаври після закінчення четвертого курсу для подальшого сприйняття спеціальних навчальних дисциплін з напрямку підготовки за другим (магістерським) рівнем вищої освіти спеціальності 163 «Біомедична інженерія».

Методичні вказівки для підготовки до кваліфікаційної атестації (PDF)