ДОСЛІДЖЕННЯ > НАУКОВО-ТЕХНІЧНІ ГУРТКИ

СТУДЕНТСЬКИЙ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ГУРТОК "ЕЛЕКТРОН"

Студентський науково-технічний гурток «ЕЛЕКТРОН» існує більше 10 років. Заняття наукового гуртка проводять провідні викладачі кафедри, котрі мають досвід викладацької та наукової роботи. Тематика гуртка тісно переплітається з науковими напрямками дослідження викладачів спеціальності: оцінки впливу електромагнітного випромінювання на шкідників-комах для їх знищення у сільськогосподарському виробництві; оцінки стану біологічних об’єктів тваринництва та рослинництва, які знаходяться під впливом електромагнітного поля; розробки електромагнітних технологій і технічних систем підвищення продуктивності біологічних об’єктів рослинництва та тваринництва; розробки електромагнітних технологій для обробки насіння на основі електромагнітного поля крайвисокочастотного діапазону; впливу електромагнітного поля крайвисокочастотного діапазону на біооб’єкти, дистанційної діагностики стану тварин, оцінки впливу енергії електромагнітних коливань оптичного діапазону на біологічні об’єкти різного рівня організації (від клітини до цілісного організму) в сільському господарстві; лазерних технології в сільському господарстві та ветеринарії.

Керівники: Марія Чорна та Віталій Сухін

"Іоноліт"

"Качер"

План роботи студентського наукового гуртка «ЕЛЕКТРОН» на 2022-2023 рр.