НАВЧАННЯ > БАКАЛАВР

НАВЧАЛЬНІ ПЛАНИ

Навчальні плани освітньо-професійної програми "Біомедична інженерія"

Навчальний план - нормативний документ Університету, що визначає зміст і організацію освітнього процесу за конкретною спеціальністю на основі відповідної освітньої (освітньо-професійної, освітньо-наукової) програми. Робочий навчальний план - нормативний документ Університету, що складається для кожного курсу (року навчання) на основі навчального плану спеціальності та за результатами запису студентів на вибіркові дисципліни на поточний навчальний рік, і визначає конкретні форми та обсяг проведення навчальних занять, форми і засоби контролю та атестації.

В навчальних планах міститься графік навчального процесу, в якиму показано бюджет годин у тижнях. Передбачаються такі види навчальної діяльності, як теоретичне навчання, підсумковий семестровий контроль, практика, державні екзамени, випускні кваліфікаційні роботи, канікули.