РЕЄСТРАЦІЯ НДР

Тема: ВИКОРИСТАННЯ ЕЛЕКТРОМАГНІТНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ДЛЯ ПЕРЕДПОСІВНОЇ ОБРОБКИ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ КУЛЬТУР

Державний реєстраційний номер: 0123U100662 

Дата реєстрації: 27-01-2023

Початок етапу: 01-2023

Закінчення етапу: 12-2027