РЕКОМЕНДАЦІЇ

Актуальним питанням на сьогодні стає швидке наповнення системи дистанційного навчання Moodle матеріалами. В більшості випадків матеріали лекцій у викладачів знаходяться у форматах DOCX, XLSX, PPTX та PDF, що суттєво відрізняються від формату лекцій за замовчанням в Moodle - HTML. Конвертація форматів зазвичай вимагає значних затрат в людино-годинах і може бути недоцільною.

На допомогу викладачам прийшли здобувачі учасники студентського науково-технічного гуртку "КОМП'ЮТЕР-163" факультету ЕРКТ. Вони запропонували методику вбудовування переглядачів поширених у викладачів форматів в сторінки лекцій і навели приклади коду для зручного використання. Особливістю методики є збереження логічної структури лекції з можливістю додавання контрольних питань і відстежування прогресу вивчення матеріалу здобувачами.