СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Про спеціальність 163 Біомедична інженерія та діяльність біомедичного інженера

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 163 БІОМЕДИЧНА ІНЖЕНЕРІЯ

Жива природа це складна і витончена система, ефективні дослідження, вдосконалення та взаємодія з якою насьогодні неможливі без застосування інженерно-технічних знань. Поєднання принципів та методів прикладних (інженерних), фізичних наук зі знаннями в областях біології та медицини зосереджує в собі галузь науки і техніки під назвою «Біомедична інженерія» (скорочено БМІ). Біомедична інженерія основну увагу приділяє більш високим системним підходам при використанні живої природи, на відміну від прямого маніпулювання біологічними матеріалами як, наприклад, в біотехнології. Комплекс знань і практичних навичок (компетенцій) в галузі «Біомедична інженерія» запроваджує одноіменна спеціальність Біомедична інженерія. В Україні код спеціальності 163, галузь знань – 16 Хімічна інженерія та біоінженерія.

СФЕРА ДІЯЛЬНОСТІ СПЕЦІАЛІСТА З БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Робота над природними і штучними біологічними об’єктами, технічними засобами, матеріалами і виробами біомедичного призначення; технологіями і технічними системами діагностики, лікування, реабілітації, профілактики захворювань; візуалізацією, інформаційними технологіями для вирішення прикладних і фундаментальних задач в галузі; участь у розробці та впровадженні стандартів і політик безпеки обладнання та технологій даної сфери; сервісне обслуговування, експлуатація та ремонт медичної техніки; техніко-економічний супровід медичних технологій та систем.

БАЖАНІ ЯКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ БІОМЕДИЧНОГО ІНЖЕНЕРА

Як і всі інженери-професіонали, біомедичні інженери повинні мати аналітичні і орієнтовані на процеси якості. І перш за все – прагнення до інновацій. Cфера біомедичної інженерії перебуває в швидкому розвитку, відповідно біомедичні інженери повинні бути зацікавлені у вивченні останніх тенденцій, експериментів з новітніми варіантами використання, створенням прототипів, впровадженням новітніх технологій. Це вимагає творчого мислення та навичок вирішення проблем. Біомедичні інженери повинні добре розуміти та реалізовувати теорії та практики з різних галузей науки і техніки, таких як механіка, електрика, електроніка, робототехніка, обчислювальна техніка тощо. Крім того, важливе вільне володіння основними науками, такими як біологія, хімія та фізика. В більшості випадків доведеться брати участь в роботі зі спеціалістами інших областей та відділків – розвинені комунікативні навички не завадять.

МІСЦЯ РОБОТИ БІОМЕДИЧНІХ ІНЖЕНЕРІВ

Де будуть працювати біомедичні інженери?

ОСНОВНІ ПОСАДИ

Ким зможе працювати випускник?

Класифікатор професій ДК 003:2010:

International Standard Classification of Occupations 2008 (ISCO-08):

ЗАДАЧІ БІОМЕДИЧНОГО ІНЖЕНЕРА В АПК

Що ж має робити біомедичний інженер?

Практика в ІПКіК НАНУ
Практика в TREDEX
Практика в Лозівському територіальному медичному об’єднанні
Практика в Навчально-науковому медичному центрі «Університетська клініка»

В рамках програми академічної мобільності у здобувачів є можливість проходити практики на підприємствах інших держав, зокрема Польщі, Франції, Німеччини тощо.

СЕРЕДНЯ ЗАРОБІТНЯ ПЛАТА СПЕЦІАЛІСТІВ З БІОМЕДИЧНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

Скільки заробляє біомедичний інженер?

Сектор охорони здоров'я в світі має швидке зростання, особливо після пандемії COVID-19. Біомедичні інженери відіграють життєво важливу роль у розвитку діагностики та лікування таких захворювань. Відповідно, до них інсує великий попит у розвинених країнах, а запропонована заробітна плата вища, ніж у інших традиційних інженерів. Нижче наведені середні зарплати в розвинених країнах (переведені в долари США для зручності порівняння). Заробітна плата може варіюватися залежно від кваліфікації та досвіду кандидата.