ПАРТНЕРСТВО

Спеціальність 163 "Біомедична інженерія": Співпраця з вітчизняними та зарубіжними партнерами, стейкхолдерами, профорієнтаційна робота

Партнерство

Співпраця в рамках спеціальності 163 "Біомедична інженерія" дозволяє працівникам разом зі здобувачам отримати доступ до нових інформаційних ресурсів, наукових досліджень та передових технологій, що може сприяти поліпшенню якості освіти та наукових досягнень. Крім того, партнерство з навчальними та науковими закладами інших країн може сприяти розвитку міжнародного досвіду та розширенню можливостей для студентів та викладачів, що забезпечує їх конкурентоспроможність на міжнародному ринку праці. 

Партнерство в науковій та освітній діяльності є однією з найважливіших складових, що дозволяє забезпечувати найвищий рівень освіти для здобувачів спеціальності 163 "Біомедична інженерія".

НАШІ ПАРТНЕРИ

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ «ОБЛАСНИЙ КЛІНІЧНИЙ ПЕРИНАТАЛЬНИЙ ЦЕНТР»

Один із найпотужніших медичних закладів регіону з надання високоспеціалізованої акушерсько-гінекологічної та неонатологічної допомоги третинного рівня – найвищого рівня надання медичної допомоги по областях України. Заклад співпрацює з НСЗУ за кількома пакетами Програми медичних гарантій, що гарантує надання безоплатної медичної допомоги пацієнтам.

https://krcpc.org.ua/

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «МІСЬКА КЛІНІЧНА ЛІКАРНЯ №7» ХАРКІВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Діяльність: забезпечення невідкладною, цілодобовою медичною допомогою хворих з неврологічною, нейрохірургічною та терапевтичною патологією; впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів; здійснення комплексу заходів, спрямованих на лікування, попередження подальшого розвитку захворювань, їх ускладнень, на поліпшення стану здоров’я населення, зниження тимчасової втрати працездатності.

https://7lik.city.kharkov.ua/

ТОВ «КОМПАНІЯ TREDEX»

Підприємство-розробник медичних комп'ютерних діагностичних систем. Основний напрямок діяльності – проектування електроенцефалографічних та електрокардіографічних систем. Конкурентною перевагою підприємства є використання в діагностичних комплексах телеметричних каналів зв’язку, розроблених співробітниками підприємства. Завдяки синтезу оригінальних конструкторських ідей та багаторічного досвіду виробництва медичної техніки, ТОВ «Компанія «TREDEX» в даний час пропонує на медичному ринку обладнання, яке не має аналогів.

http://tredex-company.com

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ АГРАРНИХ НАУК УКРАЇНИ

Академія є державною самоврядною науковою організацією, яка виконує завдання з наукового забезпечення розвитку галузей АПК України.

http://naas.gov.ua/

АСОЦІАЦІЯ БІОМЕДИЧНИХ ІНЖЕНЕРІВ ТА ТЕХНОЛОГІВ

Неприбуткова організація, метою роботи якої є консолідація зусиль працівників і студентів у галузі біомедичної інженерії і технології, інженерно-технічних наук, біології і медицини у напрямку розвитку, розробки і застосування біологічної і медичної техніки, матеріалів і виробів медичного призначення, технологій їх застосування, а також захисту професійних і соціальних інтересів членів.

https://www.facebook.com/ukrainianbme/

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ КРІОБІОЛОГІЇ І КРІОМЕДИЦИНИ НАН УКРАЇНИ

На даний час єдина в світі установа, яка комплексно розробляє сучасні медико-біологічні кріотехнології. Інститут має ряд розробок, які успішно впроваджені в клініках. Серед них слід відзначити технологію надшвидкого охолодження (заморожування) сперми і ембріонів людини, кріоконсервацію і ліофілізацію організмів різних таксономічних груп, довгострокового зберігання різноманітних біологічних об'єктів, трансплантацію і корекцію ендокринних порушень за допомогою кріоконсервованих клітин і тканин, лікування захворювань різної етіології на основі застосування кріоконсервованих біооб`єктів ембріональних нервових і гемопоетичних клітин.

https://www.cryo.in.ua/

КОМПАНІЯ НАУКОВО-ТЕХНІЧНИЙ ЦЕНТР "ЧАРУНКА"

Спеціалізується на наступних сферах діяльності: продукти бджільництва, товари для бджільництва, техніка для бджільництва.

http://charunka.com.ua/

ІНСТИТУТ ТВАРИННИЦТВА НААН УКРАЇНИ

Діяльність Інституту спрямована на обґрунтування галузевої структури параметрів і оптимізації виробництва продукції с.-г. підприємств різних типорозмірів; розробки бізнес-планів; впровадження у виробництво сучасних енергоресурсозберігаючих технологій виробництва продукції тваринництва, генетики, біотехнології, кріоконсервації і штучного осіменіння тварин; засобів механізації та автоматизації виробничих процесів, технологій виробництва, заготівлі та підготовки кормів до згодовування, годівлі с.-г. тварин; дослідження і екологічний моніторинг якості продукції тваринництва. 

https://lfi-naas.org.ua/

ЗАКОРДОННІ ПАРТНЕРИ

Swiss Montreux Business School

Center Educational Consulting

Warsaw University of Life Sciences
SGGW

University of Life Sciences in Lublin

Georgian Technical University, Georgia

Вища Технічна Школа в Катовіцах, Польща

Німецький
Селянський Союз

Belarusian State Agrarian Technical University

University of Applied Sciences in Nysa, Poland

University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest

Dongguan Vocational & Technical College

Словацький Сільськогосподарський Університет,
Нітра

Dongying Vocational Institute

Aleksandras Stulginskis University, Kaunas

Çizgi Koleji

School of Agricultures
ESA. France

Czech university of life sciences Prague

State Agrarian University of Moldova

University of Agriculture in Krakow

INSTITUTE OF SOIL SCIENCE, AGROTECHNOLOGIES AND PLANT PROTECTION "NIKOLA POUSHKAROV" 

TÜRAM Tarım  Lisesi 

The Ohio State University,
Columbus, Ohio,
U.S.A

European University, Georgia

Університет Прикладних Наук Вайенштефан
Тріздорф

University of Szent Istvan, Hungary

University of Szent Istvan, Hungary

Wyższa Szkoła Rolnicza

Таджицький Аграрний Університет імені Шириншох Шотемур

Armenian State Agrarian University

S. Seifullin Kazakh
Agro Technical
University