НАВЧАННЯ > БАКАЛАВР > СИЛАБУСИ

СИЛАБУСИ ДЛЯ ЗДОБУВАЧІВ 2021 ТА ПОПЕРЕДНІХ РОКІВ ВСТУПУ 

Спеціальність 163 "Біомедична інженерія": Каталоги та силабуси компонентів загальної, професійної підготовки та для складання індивідуальної освітньої траєкторії для здобувачів 2021 та попередніх років вступу

ПЕРЕЛІК ВИБІРКОВИХ ДИСЦИПЛІН (III ГРУПА) НА 2022-2023 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ОСНОВНІ КОМПОНЕНТИ ПРАКТИЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ БАЗОВОЇ ПІДГОТОВКИ

ВИБІРКОВІ КОМПОНЕНТИ ПРАКТИЧНОЇ ТА ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ