НАВЧАННЯ

БАКАЛАВР

Спеціальність 163 «Біомедична інженерія»: Навчання на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти

На кафедрі ЕРБМІЕ підготовка фахівців здійснюється за освітньо-професійною програмою «Біомедична інженерія» на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (РВО), що передбачає присудження відповідного ступеня вищої освіти.

Бакалавр – це освітній ступінь, що здобувається на першому рівні вищої освіти та присуджується вищим навчальним закладом у результаті успішного виконання здобувачем вищої освіти освітньо-професійної програми, обсяг якої становить 180-240 кредитів Європейської кредитно трансферної-накопичувальної системи (ЄКТС). Обсяг освітньо-професійної програми для здобуття ступеня бакалавра на основі ступеня молодшого бакалавра визначається вищим навчальним закладом. 

На навчання за програмою підготовки бакалавра за спеціальністю 163 Біомедична інженерія (освітньо-професійна програма «Біомедична інженерія») можуть вступати особи, які отримали диплом молодшого спеціаліста, молодшого бакалавра, фахового молодшого бакалавра, бакалавра, магістра (спеціаліста) з відповідної або іншої спеціальності та продемонстрували достатній рівень знань за темами фахових дисциплін, перелік яких винесено для оцінювання підготовленості вступника для здобуття вищої освіти.