ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ

Навчання впродовж усього життя важливе для кожної людини, а для викладачів – особливо. Бо саме викладач впроваджує основу знань, формує компетентності у своїх здобувачів та навчає вчитися. А для того, щоб навчати інших, потрібно постійно вдосконалюватися самому. Тому кожен викладач зобов’язаний підвищувати свій професійний рівень та педагогічну майстерність, підвищувати кваліфікацію – тобто опановувати нові та вдосконалювати раніше набуті компетентності у межах своєї професійної діяльності або галузі знань (частина 2, статті 54 та частина 6 статті 18 Закону України “Про освіту”).  Процедура підвищення кваліфікації визначається частиною шостої статті 59 Закону України “Про освіту” та Порядком підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників.

Підвищення кваліфікації здійснюється закладами освіти, установами, організаціями, які мають право надавати відповідні освітні послуги, незалежно від форми власності.

За результатами підвищення кваліфікації за професійними (сертифікатними) програмами, за умови їх успішного виконання, видається сертифікат про підвищення кваліфікації, а за короткостроковими програмами відповідний документ про підвищення кваліфікації.

Викладачі спеціальності 163 Біомедична інженерія регулярно проходять курси підвищення кваліфікації, що засвідчується відповідними сертифікатами, які представлені в профілях співробітників.

Додатково підвищення кваліфікації відбувається у форматі неформальної/інформальної освіти. Наприклад, самостіне навчання викладачів на онлайн-курсі "Корупція-off: Як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті", де викладачі здобули знання та навички боротьби з корупцією в закладах вищої освіти.

Освітній курс Корупція-off: Як боротися з корупційними ризиками у вищій освіті