ПАРТНЕРСТВО

ДОГОВОРИ ПРО СПІВПРАЦЮ

Спеціальність 163 "Біомедична інженерія": Договори про співпрацю зі стейкхолдерами

Договір про співробітництво між Державним біотехнологічним університетом та Харківським ліцеєм №113 Харківської міської ради, грудень 2023 р.

Договір про співробітництво у галузі освіти між Державним біотехнологічним університетом та Харківським ліцеєм №159 Харківської міської ради, 2023 р.

Договір про творче співробітництво без взаємних фінансових розрахунків між Державним біотехнологічним університетом та Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, 2021 р., додаток

Договір про співпрацю між Державним біотехнологічним університетом та Інститутом тваринництва Національної академії наук України, 2021 р.

Договір про творче співробітництво без взаємних фінансових розрахунків між Харківським національним технічним університетом сільського господарства ім. Петра Василенка та Інститутом проблем кріобіології і кріомедицини Національної академії наук України, 2021 р., додаток

Договір про співробітництво з ТОВ "Tredex", 2021 р.

Договір про проведення спільної навчально-практичної підготовки з Науково-технічним центром бджільництва "Чарунка", 2021 р.

Договір про проведення спільної навчально-практичної підготовки з ГО "Всеукраїнська спілка професійних пасічників "ВІТА - АПІС" ", 2021 р.

Договір про співпрацю з Державним університетом "Одеська політехніка", 2021 р.

Договір на співпрацю з ООО "Tredex", 2020 р.

Договір про співпрацю з Одеським державним аграрним університетом, 2020 р.

Договір про співпрацю з Національним аерокосмічним університетом ім. М. Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", 2020 р.

Договір про співпрацю з Національним технічним університетом "Харківський політехнічний інститут", 2019 р.

Договір про співпрацю з Харківським державним професійно-педагогічним коледжем ім. В. І. Вернадського, 2019 р.

Договір про співпрацю з Подільським державним аграрним університетом, 2018 р.

Договір на співпрацю з Харківським національним університетом радіоелектроніки, 2018 р.

Договір на співпрацю з Хорольским агропромисловим коледжем Полтавської державної аграрної академії, 2018 р.