ДОСЛІДЖЕННЯ

Відображення наукових досліджень

Результати наукових досліджень викладачів спеціальності 163 знаходять відображення в дисциплінах, що викладаються за навчальним планом.

Косуліна Н. Г. (гарант ОПП) – тема докторської дисертації «Науково-технічні основи побудови інформаційних електромагнітних технологій підвищення продуктивності біооб’єктів рослинництва»), викладає навчальні дисципліни:

публікації ▸

Лисиченко М. Л. (гарант ОНП) – викладає навчальні дисципліни:

публікації ▸

Шигимага В. І. – тема докторської дисертації «Біотехнічний комплекс імпульсної кондуктометрії і електроманіпуляції з клітинами тварин», викладає навчальні дисципліни:

публікації ▸

Ляшенко Г. А. – тема кандидатської дисертації «Методика та апаратно-програмні засоби визначення стану операторів спеціальних радіоелектронних засобів», викладає навчальні дисципліни:

публікації ▸

Чорна М. О. – тема кандидатської дисертації «Обґрунтування методів та пристроїв інформаційної електромагнітної технології підвищення врожайності соняшника», викладає навчальні дисципліни:

публікації ▸

Сухін В. В. – викладає навчальні дисципліни:

публікації ▸

Коршунов К. С. – викладає навчальні дисципліни:

публікації ▸