ІСТОРИЧНА ДОВІДКА

КАФЕДРА БМІТЕ

Кафедра "Біомедична інженерія та теоретична електротехніка" - БМІТЕ. Насоьгодні об'єднана з кафедрою "Електромеханіка та робототехніка" (колишня АЕМС) під назвою "Електромеханіка, робототехніка, біомедична інженерія та електротехніка" - ЕРБМІЕ

Заснована в 1930 році в період організації Харківського інституту механізації сільського господарства (ХІМЕСГ) під назвою «Кафедра електротехніки і застосування електроенергії в сільському господарстві» і входила до складу факультету механізації сільського господарства.

Очолював кафедру доцент Виноградов Є. П. Основна наукова діяльність Виноградова Є. П. була пов’язана з розробкою електричних теплових пастеризаторів рідинних продуктів. В 1948 році кафедра увійшла до складу факультета електрифікації сільського господарства, який відкрився того року, під назвою “Електротехніка і електропривод”. З невеликою перервою (1937-1941 рр. – завідувачем кафедри був д.т.н., професор Кияниця В. Н.) професор Виноградов Є. П. керував кафедрою до 1967 року. У різні роки кафедру очолювали: 1967-1969 рр. – ст. викладач Плахотніков В. І.; 1970-1976 рр. – к.т.н., доцент Короткова О. В.; 1976-1989 рр. – д.т.н., професор Кучин Л. Ф.; з 1989 по 2009 рік кафедру очолював к.т.н., доцент Свергун Юрій Федорович.

З 2009 року посаду завідувачки кафедрою займає д.т.н., професор Косуліна Н. Г. Назва кафедри з 2010 року - «Технотроніка та теоретична електротехніка».

В 2018 році, у зв’язку з відкриттям спеціальності 163 «Біомедична інженерія», кафедра переіменована на «Біомедична інженерія та теоретична електротехніка» (БМІТЕ).

До реорганізації 2021 року кафедра входила до складу навчально-наукового інституту енергетики та комп’ютерних технологій (ННІ ЕКТ) Харківського національного технічного університету сільського господарства імені Петра Василенка (ХНТУСГ ім. Петра Василенка).

Після реорганізації кафедра біомедичної інженерії та теоретичної електротехніки (БМІТЕ) знаходилась в складі факультету енергетики, робототехніки та комп'ютерних технологій (ФЕРКТ) Державного біотехнологічного університету (ДБТУ).

На кафедрі в різні роки працювали і зробили значний внесок в розвиток навчально-методичної, науково-дослідної та виробничої бази такі викладачі: доцент Динабурський І. М., ст. викладач Пясик Р. Б., ст. викладач Савченко П. І., доцент Іванов Б. І., асистент Білаш І. П., старший викладач Ясько О. А., доцент Короткова О. В., доцент Лучинський О. Р., професор Філіпов Р. Л., професор Кучін Л. Ф., доцент Зотова З. І., доцент Балан Г. П., ст. викладач Щербаков О. Є., ст. викладач Черевищенко С. М., ст. викладач Мороз С. О., доцент Кравченко П. О., професор Черенков О. Д.